1. SIA ROBINA võtab seoses isikuandmete töötlemisega kõik vajalikud meetmed andmeturbe tagamiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele EU 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja nende vaba liikumise kohta. andmeid. Veebilehel bestshoes.ee tellimust esitades annab ostja nõusoleku oma andmete töötlemiseks, kasutamiseks, registreerimiseks ja säilitamiseks raamatupidamisregistrites vastavalt kehtivale seadusandlusele.

2. Milliseid andmeid kogutakse?

Kui ostja sooritab ostu saidil bestshoes.ee, saab SIA ROBINA ostja nõusolekul otse ostja isikuandmeid, nagu ostja nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja kauba kättesaamise koht (tarneaadress) , mis on vajalik nii tellimuse ja kauba kohaletoimetamise töötlemiseks kui ka ostjale parima võimaliku teeninduse pakkumiseks. SIA ROBINA ei nõua ega töötle delikaatseid isikuandmeid, vaid ainult selliseid andmeid, mis on vajalikud ostja tellimuse ja asjakohaste lepinguliste kohustuste täitmiseks. Teavet saadakse kaudselt küpsiste ja muude tehniliste vahendite abil, et jälgida ja analüüsida veebilehe kasutamist.

3. Millistel eesmärkidel neid andmeid kasutatakse?

Veebilehel saadud isikuandmeid ja andmeid, mida ostja vajadusel müüjale täiendavalt edastab, kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

  • müüja suhtlemiseks ostjaga telefoni või e-posti teel;
  • ostja tellimuse töötlemiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks;
  • vajadusel vastava lepingu sõlmimiseks;
  • ostja avalduse esitamiseks koostöökrediidiasutusele kauba järelmaksuga ostmise kohta;
  • ostu-müügi ja muude vajalike dokumentide (garantiitunnistus, leping, registreerimisdokument jms) koostamiseks;
  • raamatupidamisandmete registrites.

4. Kellel on juurdepääs kogutud andmetele ja millistel juhtudel võib neid avaldada kolmandatele isikutele?

SIA ROBINA ei kasuta ostja andmeid muudel kui käesolevate reeglite punktis 3 nimetatud eesmärkidel ega jaga saadud teavet, mida ostja veebis edastab, ei müü ega rendi ostja andmeid teistele turuosalistele, samuti tagab andmekaitse ja mittelevitamine teistele kolmandatele isikutele, välja arvatud SIA ROBINA koostööpartneritele ja välistele teenusepakkujatele, kes tagavad ostja tellimuse kohaletoimetamise, kaupade finantseerimise ja muude teenuste osutamise ulatuses, milles isikuandmed on vajalikud lepinguliste kohustuste täitmine. Seaduses nimetatud juhtudel on SIA ROBINA kohustatud avalikustama isikuandmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele, õiguskaitseorganitele, ettevõtte huvide kaitseks, kui selline vajadus on tekkinud ja seadus seda nõuab.

5. Kuidas andmeid säilitatakse ja kui kaua?

SIA ROBINA võtab kõik vajalikud meetmed ostjate isikuandmete turvalisuse tagamiseks, et kaitsta neid varguse, kaotsimineku, väärkasutuse, samuti volitamata juurdepääsu, ebaseadusliku või tahtmatu avalikustamise, muutmise ja muu ebaseadusliku kasutamise eest. Andmeid säilitatakse elektrooniliselt ja paberkandjal ning ainult nii kaua, kui see on vajalik ostja tellimuse täitmiseks ning vastavalt kehtivate õigusaktide ja määruste nõuetele vastavates raamatupidamisregistrites.

6. Millised on ostja õigused seoses oma andmetega?

Kirjaliku nõude esitamisega on ostjal õigus teha järgmisi toiminguid:

  • pääseda ligi oma isikuandmetele ja saada teavet selle kohta, millised andmed on saadud, millal on saadud ja millal on andmeid muudetud, mis on andmete kogumise allikas, mis eesmärgil isikuandmeid säilitatakse, kuidas andmeid säilitatakse ja teavet isikuandmete saajate kohta;
  • nõuda isikuandmete parandamist, lisamist, lõpetamist või kustutamist, kui andmed on puudulikud, valed, aegunud või ei ole enam vajalikud nende algse kasutamise eesmärgi saavutamiseks;
  • taotleda andmete kustutamist igal ajal.

7. Andmekaitse üldmäärus on leitav Internetis siit.

8. Kui ostja, kes tellis ja ostis Toote saidil bestshoes.ee, ei ole teo- või teovõimeline, vastutab isikuandmete esitamise, Toote tellimise ja eest tasumise eest selle isiku seaduslik esindaja (nt vanemad, eestkostjad). Ülaltoodud juhul tellimust tagasi võtta ei saa ning ostutasu ei kuulu tagastamisele.

Küpsised

1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis luuakse ja salvestatakse Kliendi seadmesse (arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon jne) bestshoes.ee veebisaitide külastamisel. Küpsised “mäletavad” kasutajakogemust ja põhiteavet ning parandavad seeläbi bestshoes.ee veebisaidi kasutusmugavust.

2. Küpsiste abil töödeldakse üldisi kasutajaharjumusi ja veebilehe kasutusajalugu, diagnoositakse probleeme ja puudusi veebilehe toimimises, kogutakse kasutajate käitumise statistikat ning tagatakse veebilehe funktsionaalsuse täielik ja mugav kasutamine.

3. Kui Klient ei soovi küpsiste kasutamist lubada, saab Klient seda teha oma brauseri seadetes, kuid sel juhul võib veebilehe kasutamine olla oluliselt häiritud ja raskendatud. Salvestatud küpsiste kustutamine on võimalik oma seadme brauseri seadete jaotises, kustutades salvestatud küpsiste ajaloo.

4. Veebisait Bestshoes.ee kasutab funktsionaalseid, analüütilisi, reklaami- ja kohustuslikke küpsiseid.